SERBIA OPEN 2012.

Agencija SIS je i ove godine svojim učešćem dala doprinos održavanju teniskog turnira SERBIA OPEN 2012.Od 28.04.2012. – 06.05.2012. ostavili smo dobar trag, dobili pozitivne kritike, samo zato što svoj uspeh merimo usprehom zadovoljnih klijenata. Ne štedeći svoje kapacitete, spremno smo izašli u susret svim specifičnim potrebama, sa izvršiocima koji su uvek spremni da daju svoj maksimum, da idu korak dalje, kako bi obezbedili siguran uspeh u radu i vrhunski kvalitet.Definitivno se izdvajamo svojim identitetom i ostajemo upamćeni sa jedinstvenim, posebnimkonceptom rada i strategijom koju poseduju samo najbolji. Vođeni individualnim interesima našeg klijenta, usmeravamo svu pažnju na ostvarenje zadatih ciljeva. Dugoročni cilj Agencije SIS je Vaše zadovoljstvo i lepa reč.

Galerija