Reference

Održavanje poslovnih prostora

Održavanje higijijene na sportskim događajima:

Ostali

 1. REPUBLIČKI SEIZMOLOSKI ZAVOD
 2. SWECO DOO
 3. MICRO BS DOO
 4. ABOPOL DOO
 5. MASTER BUILDER SOLUTION DOO
 6. AGENCIJA ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
 7. MAHLE SHARED SERVICES DOO
 8. BALKANS MEDIA DOO
 9. MAVIC GROUP DOO
  10.MUZEJ AUTOMOBILA – ZBIRKA B. PETROVIĆA