usluge-čišćenja-i-kucne-nege

Pitanja i odgovori

Da li Vaše osoblje može vršiti 24-voročasovni nadzor bolesnih lica ?

Da, ukoliko to zdrastveno stanje i polozaj bolesnog lica zahteva, možemo organizovati
24-voročasovni nadzor i brigu o nemoćnom licu.

 

Da li Vaše osoblje može pružiti osnovnu medicinsku negu bolesnom licu ?

Da, deo naših zaposlenih su i medicinske sestre sa dovoljno znanja i iskustva
neophodnih za sigurnu i kvalitetnu negu starih i bolesnih lica .

 

Da li u okviru brige o starim i bolesnim licima možemo računati i na osnovnu negu
kućnih ljubimaca u vlasništvu lica koje negujete ?

Da, naravno. Veoma često se susrećemo sa situacijama da stara i bolesna lica imaju i
kućne ljubimce ( kuce i mace ) o kojima se teško mogu brinuti. Naše osoblje će se
pobinuti da kućni ljubimci dobiju osnovnu negu ( hrana, higijena ) i šetanje kućnog
ljubimca ukoliko je to potrebno.

 

Koliko je osoblje pouzdano?

Većina žena je u stalnom radnom odnosu ili po ugovoru o privremeno-povremenim
poslovima.
-medicinske sestre su uglavnom sa kliničkim iskustvom, odgovorne i savesne.

Preporuke možete pogledati klikom na link: OVDE

 

Da li se zakazuje termin za čišćenje?

-da, jedan dan ranije.

 

Da li radite vikendom?

-da, 365 dana u godini.

 

Da li je moguće plaćanje preko računa?

-naravno

 

Koje područje pokrivate?

Usluge pružamo na području grada Beograda i okoline.

 

Može li uvek ista osoba čistiti dogovoreni objekat?

Ista osoba će čistiti Vaš objekat dokle god ste Vi zadovoljni istom.

 

Pružate li garanciju za svoje usluge?

Ukoliko klijent nije zadovoljan uslugom, besplatno vršimo novu, a ukoliko ni tada
klijent nije zadovoljan, SIS FAMILY vraća naplaćena sredstva.