Institut za pesticide i zaštitu životne sredine

čišćenje

Predstavaljmo Vam još jednog zadovoljnog klijenta i njegovu preporuku koju smo dobili kao rezultat višegodišnje saradnje.U objektu naručioca vršili smo uslugu redovnog održavanja poslovnog prostora kao i poslove periodičnog generalnog čišćenja.