Poštovani sadašnji i budući korisnici naših usluga,zbog sve veće potražnje za  uslugom kućne nege i pomoći u kući predstvaljamo Vam našu novu ponudu.

U pitanju su tri paketa usluge koje se razlikuju u nekoliko segmenata.Kao što su broj nedeljnih poseta,trajanje posete tj usluge kućne nege.

OSNOVNI PAKET 8.400.-din.

Predstavalja 4 posete mesečno u trajanju od 2 sata po poseti.

U toku dva sata pruža se pomoć u kući,a sve u zavisnosti od samog korsinka tj. njegovih potreba.

To može biti:

 • Priprema obroka
 • Pomoć oko održavanja lične higijene
 • Kontrola propisane terapije

STANDARDNI PAKET 12.800.-din.

Predstavlja 8 posete mesečno u trajanu od 2 sata po poseti.

U toku 2 sata pruža se nega i pomoć u kući,a sve u zavisnosti od potreba korisnika.

To može biti:

 • Priprema obroka
 • Pomoć oko održavanja lične higijene
 • Kontrola propisane terapije
 • Odlazak u nabavku

EKONOMIK PAKET 16.000.-din

Predstavlja 12 poseta mesečno u trajnaju od 2 sata po poseti.

U toku 2 sata pruža se nega i pomoć u kući,a sve u zavisnosti od potreba korisnika.

 • Priprema obroka
 • Pomoć oko održavanja lične higijene
 • Kontrola propisane terapije
 • Pomoć u kući

PREMIUM PAKET 19.500.-din

Predstavlja 12 poseta mesečno u trajnaju od 3 sata po poseti.

U toku 3 sata pruža se kompletna nega i pomoć u kući,a sve u zavisnosti od potreba korisnika.

To može biti:

 • Priprema obroka
 • Pomoć oko održavanja lične higijene
 • Kontrola propisane terapije
 • Odlazak u nabavku
 • Pomoć u kući
 • Plaćanje računa
Main menu