POREMEĆAJ PAŽNJE KOD ODRASLIH (ADHD)

Pomoć u kući

Kada govorimo o poremećaju pažnje prva asocijacija jeste poremećaj pažnje kod dece (gde se misli na hiperaktivnost i deficit pažnje). Međutim, ovaj poremećaj se javlja i kod odraslih. ŠTA JE POREMEĆAJ PAŽNJE? Poremećaj pažnje – ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder) je neurobihejvioralni poremećaj čija najupečatljivija karakteristika jeste nemogućnost da se kontroliše sopstveno ponašanje. Poremećaj pažnje i […]

ISHRANA I ZDRAVLJE U PERIODU PRAZNIKA I ZIME

pomoć u kući

Vreme je praznika, prazničnih trpeza i obilnih obroka. Često u ovaj period „uskočimo“ nesvesno, i ne uspemo da svoje telo pripremimo za obilne obroke koji su neizbežni u ovo vreme. Takođe, za one koji poštuju post, još je veće opterećenje za organizam prelazak na mrsnu hranu. Mora se voditi računa o umerenosti i izbalansiranosti. Bitno […]

PRAZNIČNA DEPRESIJA

Vreme je praznika, porodičnih okupljanja, proslava. I dok nas praznici najčešće asociraju na okupljanja, radost, smeh, lepo raspoloženje i poklone, često se u ovom periodu javlja depresivno raspoloženje kod velikog dela populacije, a posebno kod starijih osoba. Dolazi do presabiranja, „podvlačenja crte“ – šta smo postigli u ovoj godini, šta želimo u narednoj, koji su […]

PADOVI I PREVENCIJA PADOVA KOD STARIJIH

pomoć u kući

Pad je događaj kada se osoba iznenada nađe na podu. U najvećem broju slučajeva padovi ne uzrokuju velike povrede, ali to se može dogoditi, pre svega kod starije populacije. Učestalost padova i njihove posledice ne treba zane­mariti. 20-30% starih godišnje doživi pad, a više njih i po nekoliko puta u toku godine. Padovi najčešće izazivaju prelom […]

KOMUNIKACIJA SA STARIMA

kućna nega

Komunikacija predstvalja prenošenje poruke od izvora (pošiljaoca) do slušaoca. Ključ uspešne komunikacije jeste proceniti opšti nivo funkcionisanja osobe. Način komunikcije zavisiće od sposobnosti osobe da bude uključena u komuniciranje. Potrebno je proceniti različite sposobnosti svake osobe pojedinačno: u smislu senzornih sposobnosti (vid, sluh); psihosocijalne potrebe; uskladiti komuniciranje sa trenutnim emotivnim stanjem osobe… Za komunikaciju sa […]

ISHRANA STARIH OSOBA

kućna nega

Još Hipokrat je rekao – „Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana“, i time se treba voditi čitavog života. Posebnu pažnju ipak treba posvetiti ishrani starih osoba i prilagoditi je njihovom zdravstvenom stanju, kao i godinama života. Umerenost i raznovrsnost su ključne reči. Starim osobama u proseku je dovoljno 1600 do 1800 […]

Treće doba

kucna nega

“U zdravom telu – zdrav duh” izreka je koju stalno čujemo. I zaista, dokle god je čovek u mogućnosti da se kreće, ostaće I vedrog duha. Veoma je važno održavati fizičku kondiciju tokom čitavog života, ali to je svakako potrebno posebno naglasiti kada se govori o starijim osobama. Bilo kakav vid fizičke aktivnosti koristan je […]

demencija

Demencija narušava kvalitet života i onemogućava samostalno funkcionisanje osobe. Početak demencije je postepen i najčešće neprimetan. Potrebno je na sve moguće načine preduprediti nastanak ili makar napredak demencije. Takođe, neophodno je pružiti podršku i maksimalno poboljšati kvalitet života osobama koje boluju od demencije. *Demencija se definiše kao stečeno sniženje mentalnih sposobnosti u najmanje dve oblasti […]

Dugoročna ušteda kao prednost angažovanja agencije za održavanje poslovnih prostora

Postoje mnoge agencije koje se bave uslugom održavanja poslovnih prostora.Ali većina izvodi samo najosnovnije oblike čišćenja.Prašina se zadržava na ormarima, policama,roletnama i na teže dostupnim mestima.Nameštaj prekriven tkaninom emituje prašinu i mirise. Održavanje kancelarije treba da uključuje održavanje nameštaja, polica, stolova, podova i drugih mesta bez prašine, prljavštine i zagađivača. Kvalitetno čišćenje sprečava da tepisi […]

Zahvalnica

Ovom prilikom ponosno vam predstvaljamo zahvalnicu koju smo dobili od humanitarne organizacije “Solidarnost za Kosovo” i G-dina Arnoa Gujona zbog pružanja usluga redovnog održavanja njihovog poslovnog prostora u vidu donacije.