Briga i kućna nega starih lica u njihovim domovima
Starenje stanovništva je globalno pitanje. Problem je naročito kritičan u društvima, kao što su Kina i Indija, gde je brzo starenje stanovništva i tradicija da su deca primarni staratelji za svoje  roditelje koji više nisu nezavisni. U ovom članku se govori o različitim mogućnostima za različite vrste profesionalnih i neprofesionalnih negovatelja i usluga za starije osobe u njihovim kućama  i kako se tehnologija koristi za podršku u ovom heterogenom modelu nege. Uloženi su napori da se koordiniše među negovateljima i spoljnim službama i efikasno prave promene u zdravstvenim uslovima tokom vremena kroz veću upotrebu tehnologije. Ove ideje pružaju mogućnost za druga društva, poput Srbije, koja se suočava sa rastućim zdravstvenim potrebama i ograničenim resursima za mogućnost spokojnog staranje u sopstvenim domovima.

 

1. Uvod
Starenje stanovništva je globalno pitanje. A sve brži životni tempo prouzrokovao je nedostatak prostora i vremene kod ljudi koji trebaju da vode računa o svojim roditeljima.Istovremeno, starenje populacije takođe smanjuje dostupnost negovatelja porodice. Problem je naročito kritičan u društvima sa velikom populacijom ali je i sve više prisutan u našoj zemlji.

2.Ko sve može pružiti usluge kućne nege
Kada su uslovi kod starijih sugrajdana takvi da ne mogu  adekvatno da se brinu o sebi,a žele da ostanu u svom domu onda oni imaju dve opcije.Da o njima vode računa njihova deca,rodjaci ili neko od bližnjih,a postoje i kompanije kao što je SIS FAMILy doo koja pruža usluge kućne nege od 3h do 24h. Ove dve vrste nege mogu se kategorizirati kao neprofesionalni i profesionalni negovatelji. Svaki tip negovatelja pruža različite usluge nege, ali dele zajednički cilj pomoći starijim osobama da ostanu zdravi dok žive u svojim domovima i zajednicama.

 

3.Neprofesionalni negovatelji
Neprofesionalni negovatelji uključuju neplaćene negovatelje porodice i plaćene neformalne negovatelje. Neplaćeni članovi porodice mogu biti supružnik, sin ili ćerka,ostala rodbina ili prijatelji. Plaćeni neformalni negovatelji su obično pomoćnici kućne nege, kojima upravlja porodica ili  vladina agencija u zajednici.

4.Profesionalni negovatelji
Profesionalni negovatelji uključuju medicinske sestre,negovateljice, rehabilitacione terapeute i zdravstvene socijalne radnike. Terapije obuhvataju fizikalnu terapiju, patologiju govornog jezika i usluge profesionalne terapije. Profesionalni negovatelji pružaju usluge u domu starijeg pacijenta kako bi im pomogli da razviju nezavisnost sa svakodnevnim aktivnostima u pogodnom i udobnom okruženju, omogućavajući porodicama da budu blisko uključeni u proces oporavka ili kućne nege.

 

5. Kako tehnologija poboljšava uslugu kućne nege.
Dok negovatelji igraju najvažniju ulogu u pružanju usluge, tehnologija kućne nege sada obezbeđuje neophodne alate za omogućavanje ove usluge na ekonomičan način. Mnoge tehnologije su razvijene kako bi se poboljšali rezultati pacijenata i smanjili ukupni troškovi pružanja nege dok pacijenti ostaju kod kuće.

Daljinski nadzor
Daljinski nadzor  je sveobuhvatni termin koji opisuje upotrebu visokotehnoloških tehnologija za podršku nege na daljinu za pacijente. Monitoring se može pojaviti kontinuirano u realnom vremenu ili periodično. Daljinski nadzor nad kućnim zdravljem  je usluga koja pruža profesionalnom negovatelju, naročito medicinskim sestrama za kućnu zdravstvenu zaštitu, mogućnošću praćenja i merenja zdravstvenih uslova pacijenta sa udaljenosti.

Kompanije u inostranstvu koje se bave uslugom kućne nege u takođe usvojile su mnoge tehnologije za bolje upravljanje njihovim poslovanjem i poboljšanjem same usluge. Na primer, kako bi se upravljalo logistikom postojećih usluga i poboljšao raspored, računarski sistem nazvan Scheduling je korišćen da odredi najefikasniji raspored poseta negovatelja na osnovu analize važnih faktora kao što su lokacija pacijenta, potrebe korisnki usluga i dostupnost negovatelja i medicinskih sestara . Drugi sistem, povezivanjem rasporeda i telefonije, prenosi podatke preko telefona pacijenta kako bi prijavio tačno vreme početka i kraja svake usluge na dnevnom nivou. Koristeći telefon, zdravstveni radnici  i medicinske sestre mogu takođe voditi dnevnik stanja pacijenta, izvršene negu i druge bitne informacije.

5. Zakljčak

Starenje stanovništva i rastuća prevalencija hroničnog zdravstvenog stanja među starima povećavaju zdravstvene budžete. U Srbiji postoji sve veća potreba i interesovanje za pružanje kompleksnije kućne, uz podršku različitih negovatelja. Međutim, nijedan tip brige nije favoriziran ili dostupan svima. U ovom modelu, nijedan staratelj ne može imati resurse da obezbedi kompletan spektar nege koji je potreban ili može biti u stanju da brzo otkrije kritične promene u zdravstvenom stanju. U tom kontekstu su potrebni dodatni napori kako bi koordinirali među negovateljima i spoljnim službama kako bi efikasno pratili promene u zdravstvenim uslovima tokom vremena. Da bi se premostili praznine i pomogli u vođenju i nadgledanju nege u takvim situacijama,sve više je povećana  upotreba tehnologije koja  pruža podršku uslugama kao što je kućna nega ili pomoć u kući , uključujući softverske sisteme, umrežene uređaje za praćenje zdravlja i telefoniju.