Visinsko pranje stakelnih površina sa zemlje

Predstavaljmo Vam najmoderniji i nasigurniji način pranja staklenih površina.U pitanju je Unger sistem za visinsko pranje staklenih površina i fasada koji uz pomoć najnovije tehnologije karbonskih ultra lakih teleskopa omogućava pranje staklenih i drugih glatkih površina do 10m visine sa zemlje,nema više potrebe za montiranjem skela i drugih komplikovanih opcija. Ovim načinom smo dobili na […]

Institut za pesticide i zaštitu životne sredine

čišćenje

Predstavaljmo Vam još jednog zadovoljnog klijenta i njegovu preporuku koju smo dobili kao rezultat višegodišnje saradnje.U objektu naručioca vršili smo uslugu redovnog održavanja poslovnog prostora kao i poslove periodičnog generalnog čišćenja.