pomoć u kući

PADOVI I PREVENCIJA PADOVA KOD STARIJIH

Pad je događaj kada se osoba iznenada nađe na podu.

U najvećem broju slučajeva padovi ne uzrokuju velike povrede, ali to se može dogoditi, pre svega kod starije populacije.

Učestalost padova i njihove posledice ne treba zane­mariti. 20-30% starih godišnje doživi pad, a više njih i po nekoliko puta u toku godine.

Padovi najčešće izazivaju prelom butne kosti, prelom kosti ruke, povrede glave… što zahteva operativno lečenje, kao i dug postoperativni period oporavka. Posledice mogu biti invalidnost, a u nekim slučajevima i smrtni ishod.

Uzroci za padove u starijem dobu su mnogobrojni. Na to pre svega utiče sledeće:

 •  godine starosti,
 • pol (žene češće padaju do muškaraca),
 • poremećaj ravnoteže,
 •  slabiji vid ili sluh,
 •  bolesti koštanog, mišićnog ili nervnog sistema,
 • druge hronične bolesti.

Povećanom riziku od padova doprinosi i nedovoljna telesna aktivnost, nepravilna ishrana, uzimanje pojedinih lekova, smanjena snaga i izdržljivost, uzroci iz okruženja ( materijal od kog je sačinjen pod, loše osvetljenje u prostorijji, neravne površine…).

Jedan od glavnih uzroka za nastanak preloma pri padu jeste osteoporoza – bolest koju karakteriše smanjena masa koštanog tkiva i poremećena struktura kosti, zbog čega one postaju krhke i lomljive. Osteoporoza je bolest koja se javlja u starijem dobu, i češća je kod žena.

PREVENCIJA PADOVA

 • Nameštaj u kući rasporediti tako da ne ometa kretanje.
 • Ukloniti visoke prelaze između prostorija (pragove), tepihe i staze koji mogu predstavljati prepreku za hodanje.
 • Obezbediti dobru osvetljenost svih prostorija.
 • Nositi obuću sa neklizajućim đonom.
 • Poželjno je prilagoditi prostorije za funkcionisanje; u kupatilu postaviti rukohvate, stolice za kadu, adaptere za WC šolju…

ŠTA RADITI KADA SE PAD IPAK DOGODI?

 • Sačuvati smirenost i prikupiti snagu; ostati u tom položaju nekoliko minuta i ne žuriti sa ustajanjem.
 • Ako osoba pri ruci ima telefon, odmah pozvati pomoć.
 • Ukoliko je osoba pala na leđa, a sama je u tom trenutku, najbolje je da pokuša da promeni poziciju na stomak, jer je tako lakše da se uspravi.
 • Stati na kolena, uhvatiti se za najbliži stabilniji predmet (fotelja, stolica, krevet), podići se na isti rukama-najbolje je osloniti se na podlaktice, ako nisu povređene, i sedeti par minuta dok se ravnoteža ne stabilizuje.
 • Uvek obavestite nekoga o padu, čak i kada mislite da niste povređeni.

KAKO PRUŽANJE USLUGE POMOĆ U KUĆI DOPRINOSI PREVENCIJI PADOVA ILI U SITUACIJI KADA SE PAD  DOGODI?

Pružanjem usluge pomoć u kući gerontodomaćice mogu da prepoznaju kritične momente koji mogu dovesti do pada, I budu podrška korisniku, pre svega kada se zajedno kreću napolju, ali I u samom domu korisnika. Gerontodomaćice su podrška korisniku, ali I njihova spona sa porodicom I zdravstvenom službom, u smislu kontakta, ukoliko do pada dođe, a korisnik živi sam. Tu su za pomoć pri odlasku na preglede I konsultacije kod lekara.

One takođe mogu ukazati porodici na bolju organizaciju prostora u kom korisnik boravi, kako do pada ne bi ni došlo, odnsno kako bi se rizik sveo na najmanju moguću meru.

https://www.instagram.com/p/CWaxlVuoBzM/