kućna nega

ISHRANA STARIH OSOBA

Još Hipokrat je rekao – „Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana“, i time se treba voditi čitavog života. Posebnu pažnju ipak treba posvetiti ishrani starih osoba i prilagoditi je njihovom zdravstvenom stanju, kao i godinama života. Umerenost i raznovrsnost su ključne reči.

Starim osobama u proseku je dovoljno 1600 do 1800 kalorija dnevno, od čega polovina treba da budu ugljenih hidrata, četvrtina masti i četvrtina belančevine.

Pothranjenost starih osoba

U starosti može doći do pothranjenosti iz različitih razloga. To su s jedne strane fizičke prepreke- poremećaj žvakanja, nedostatak zuba…, a sa druge strane može uticati i psihičko stanje stare osobe-pa tako osobe koje žive same i depresivnog su raspoloženja mogu manje unositi hranu. Takođe, stari i iz zaboravnosti mogu preskočiti obrok.

Gojaznost starih osoba

Ovo je druga krajnost koja može da izazove probleme svima, a posebno starima. Otežava i onako slabije kretanje i dodatno pasivizira osobe.

Preporuka je unositi hranu koja ima obilje minerala, vitamina i vlakana. To znači:

Od starih možemo naučiti mnogo dobrih i kvalitetnijih recepata nego što su današnji, koji su samo brzo rešenje za današnji način života. Takav način komunikacije i aktivnosti sa njima ima višestruke benefite-   pomaže im da se osećaju prihvaćeno i korisno i uključuje ih u svakodnevne aktivnosti te smanjuje rizik od pasivnosti.

www.agencija-sis.com

https://www.instagram.com/sisfamilydoo/