Preporuka porodice Petrović-Sočanski

U prilogu možete videti još jednu preporuku zadovoljnog klijenta.U pitanju je usluga kućne nege.