ČIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA

Prezentiramo Vam kako je proteklo čišćenje jednog poslovnog prostora koji je pretrpeo značajnu štetu nakon izvršene provale.

Kompletan poslovni prostor i oprema su oštećeni poprskanjem protivpožarnog aparata. Utisak naših klijenata je bio da je šteta nemerljivo veća nego što se nakon usluga naše službe čišćenja isšpstavilo. Eventualne zamena nameštaja, kompjuterska opreme i prateći elemenata u kancelariji su delovali uništeno i neupotrbljivo.

Unajmljivanjem naše kompanije su dobili demant i vedrije izraze lica kada su objekat obišli nakon izvršenih radova profesionalnog čišćenja.

Izvršene usluge:

  • dubinsko pranje nameštaja

  • čišćenje podovova

  • masinsko pranje poda

  • generalno čišćenja

Teške zaprljanosti u poslovnih prostorijama, kako na podovima tako i na nameštaju, su otklonjenje marljivim i temeljnim radom našeg tima za održavanje higijene. Pored osnovnog čišćenja i dezinfekcije opreme, odrađeno je mašinsko pranje-dubinsko čišćenje stolica i mašinsko pranje podova ekstrakcionim mašinama.

Prostorije su nakon generalnog čišćenja povratile svežinu, besprekornu čistoću a mi smo dobili prezadovoljne klijente. 🙂

Oduševljenim klijentima želimo da se zahvalimo na ukazanom poverenju i da što pre marljivim radom nadoknade štetu koja im je pričinjena.

Vama koji čitate ovaj post u nastavku predstavljamo slike zatečenog poslovnog prostora i slike prostorija nakon izvršenih radova profesionalnog tima za čišćenje.

SIS FAMILY – Agencija za čišćenje i kućnu negu. VAŠ NAJBOLJI IZBOR!

Kontakt telefon za usluge čišćenja: 063/627-977