Aerodrom Batajnica

Potpisan ugovor sa Aerodromom Batajnica o redovnom odrzavanjem komandne zgrade 14.08.2012.

– Priprema I odrzavanje Aeromitinga Batajnica 2012