Agencija za čišćenje i održavanje

MAŠINSKO PRANJE

U prilogu je snimak  mašinskog čišćenja bazena:uklanjanje praljvštine u ostataka algi sa dna bazena.  

Pružanje pomoci u kući i poslovnom prostoru

Main menu