Čišćenje i održavanje poslovnog prostora, generalno čišćenje poslovnog prostora i pomoć u kući starim licima

Potpisan ugovor sa Aerodromom Batajnica o redovnom odrzavanjem komandne zgrade 14.08.2012.

– Priprema I odrzavanje Aeromitinga Batajnica 2012

Main menu